Telemarketing jest jednym z narzędzi marketingu bezpośredniego. Wykorzystuje on komunikację telefoniczną z do kontaktów potencjalnymi klientami. Dzieli się na telemarketing:

  • wychodzący i przychodzący
  • aktywny (in-bound) / reaktywny (out-bound)
  • wewnętrzny / zewnętrzny
  • instytucjonalny / indywidualny.

Umożliwia:

  • udzielanie informacji (infolinie)

,

  • sprzedaż,
  • przyjmowanie zamówień,
  • przyjmowanie reklamacji,
  • przeprowadzanie badań rynkowych,
  • umawianie spotkań.

Jest podstawowym narzędziem Call CenterContact Center.


Źródło: Wikipedia


Na dzień dzisiejszy posiadamy jedną z największych telemarketingowych baz firm w Polsce.

Znajduje się w niej ok. 1 700 000 firm wraz z numerami telefonów.

Do ok. 450 000 firm mamy przypisany telefon komórkowy.

W bazie tej znajdują się oczywiście także dane dodatkowe:

1 650 000 osób kontaktowych, 800 000 emaili, 450 000 www. Do każdej firmy jest przypisany dokładny adres, grupa branżowa, zatrudnienie, obroty.

Baza jest na bieżąco aktualizowana. Na każdą bazę otrzymasz gwarancję 100% aktualności.